SHIRO 2019AW SKIN CARE
HAIR Stylist Nori Takabayashi

SHIRO 2019AW SKIN CARE<br>HAIR Stylist Nori Takabayashi

SHIRO 2019AW SKIN CARE ビジュアル HAIR Nori Takabayashi が担当いたしました。